Sporkin

Sporkin, een mythe of een legende.
Met regelmaat wordt de naam Sporkin, eind 13de eeuw, in Veurnse geschiedkundige geschriften meermaals gelezen, waaruit voorzichtig wordt besloten door de historici dat deze familie een belangrijke rol ter plaatse moet hebben gespeeld. Welke rol is tot heden nog niet achterhaald, tenzij een kleine anekdote van een zekere Sporkin die de Veurnse strijdkrachten zou hebben aangevoerd in de Gulden Sporenslag op 11 juli 1302 te Kortrijk.
Steunend op deze gegevens, en via de overlevering, wordt SPORKIN in Veurne beschouwd als de legendarische strijdheer die de Veurnaars aanvoerde tijdens het heldheftige gevecht tegen de Franse legers in de Gulden Sporenslag te Kortrijk.

De reus Sporkin 1901-2001

Begin de 20ste eeuw werd de reus Sporkin getrokken op een houten kar door de kasseirijke Veurnse straten, majestueus, door één of twee boerenpaarden, dit ter gelegenheid van verschillende optochten en feesten.Volgens sommige bronnen bereikte de gigant een hoogte van + 9m en woog hij meer dan 450Kg. De opkomende bedrading voor de elektriciteitsvoorziening en het telefoonnet in de straten belette de vrije doorgang van de reus. Eerst werd de hoogte van de reus Sporkin gehalveerd en werd hij als zittende krijger op een soort troon tentoongesteld.


Omstreeks Wereldoorlog I werd de reus ontmanteld om aldus in totale vergetelheid te vallen. Enkel de grote plaasteren kop werd terug ontdekt in de zeventiger jaren, op de zolder van de Heer Houbaert Yves, een kleurrijke barbier die woonde in de vleeshouwerstraat. Na zijn dood schonk zijn weduwe de oude plaasteren kop aan het Sporkincomité. Het Avondmarktcomité onder voorzitterschap van Gerard Goens besluit in 1985 een nieuwe reus te bouwen als attractie voor de avondmarkt. De reus wordt Sporkin gedoopt . De tengere gestalte van de reus valt als gigant tegen en ook de kop is zeer amateuristisch uitgevoerd in een soort papier-maché en vernis en vervalt heel vlug onder invloed van de weersomstandigheden en gebrek aan onderhoud. Het comité houdt het voor bekeken en ontmantelt de constructie in 1991. In 1998, tijdens een grote opkuis in de kelders van de St Niklaaskerk ontdekt men een oude reuzenkop in papier-maché, weliswaar zwaar gehavend maar de moeite waard om te herstellen. Deze wordt eveneens geschonken aan het Avondmarktcomité, die stilaan met plaatsgebrek wordt geconfronteerd. Voor de 3 oude reuzenkoppen met een relatieve geschiedkundige waarde voor Veurne wordt een geschikte bewaarplaats gezocht.Het Avondmarktcomité onder het nieuwe Voorzitterschap van Cordenier Ivan is op zoek naar een nieuw elan en besluit in ‘t jaar 2001 de avondmarkt om te dopen tot Veurnse Sporkinfeesten. Het vernieuwd bestuur beslist een volledige nieuwe gigant te bouwen die het symbool van de Sporkinfeesten moet worden: De Veurnse reus Sporkin wordt herboren. Op 14 juli 2001 werd de nieuwe reus Sporkin officieel aan het publiek voorgesteld. Samen met de nieuwe gigant wordt een nieuw streekbier gecreëerd. Het typische Veurns reuzenbier wordt met succes verkocht in alle horeca zaken en noemt Sporkin. Ter gelegenheid van de doop van de nieuwe reus Sporkin, worden de 3 oude koppen tentoongesteld op de Grote Markt in de Feesttent. De Veurnse commissaris José Clauw alsook hoofd van politiezone SPOORKIN, stelt daar aan het Avondmarktcomité voor om zich te ontfermen over de oude koppen. Zijn belangstelling voor de volkse geschiedenis van Veurne wordt zijn passie. De koppen houdt hij ten heden dage in bewaring op een geheime locatie ....